hawaiian characters
  
link to mobile version of the site link to ulukau site link to change interface language link to view ulukau help page link to view dictionary help page insert glottal stop insert hawaiian u insert hawaiian o insert hawaiian i insert hawaiian e insert hawaiian a
[Hawaiian Dictionary(Hwn to Eng)]
aloha

nvt., nvs. Aloha, love, affection, compassion, mercy, sympathy, pity, kindness, sentiment, grace, charity; greeting, salutation, regards; sweetheart, lover, loved one; beloved, loving, kind, compassionate, charitable, lovable; to love, be fond of; to show kindness, mercy, pity, charity, affection; to venerate; to remember with affection; to greet, hail. Greetings! Hello! Good-by! Farewell! Alas! The common greetings follow: Aloha ʻoe, may you be loved or greeted, greetings (to one person). Aloha kāua, may there be friendship or love between us, greetings (to one person); dear Sir. Aloha kākou, same as above, but to more than one person. Ke aloha nō! Aloha! Greetings! (The nō may be prolonged for emphasis.) (Gram. 4.6) The following greetings were introduced after European times; Aloha ahiahi, good evening. Aloha kakahiaka, good morning. Cf. aloha ʻāina, hanaaloha. Aloha aliʻi, royalist, royal love. Aloha ʻino! What a pity! Alas! [Expression of regret, either great or small.] Aloha akua, love of god; divine love, pity, charity. Mea aloha, loved one, beloved. Aloha makua, considerate and thoughtful of parents and elders, filial. Aloha ʻia, beloved, pitied. Aloha pumehana, warm aloha, affection. Me ke aloha o Ka-wena, with the love (or greeting) of Ka-wena. ʻO wau iho nō me ke aloha, I remain, with very best regards. Aloha ʻoe, ē Maria, ua piha ʻoe i ka maikaʻi, hail, Mary, full of grace. Ē Maria hemolele, e aloha mai ʻoe iā mākou, Holy Mary, have mercy on us. Aloha aʻe ana mākou i ke ehu wāwae o ka lani (chant for Ka-lā-kaua), we remember fondly the footprints of the king. E aloha aku au i ka mea aʻu e manaʻo ai e aloha aku (Puk. 33.19), I show mercy tothose I want to show mercy to. Aloha nō ia mau lā o nā makahiki he kanalima i kūnewa akula! Affectionate [memories] of these days of fifty years past! hō.aloha Rare var. of hoʻālohaloha. Cf. hoaloha. (PPN ʻalofa.)

Look up any word by double-clicking on it.
All dictionaries on this site are individually searchable, cover-to-cover, here.
Hawaiian Dictionary (Pukui/Elbert dictionary) Copyright © 2003 by University of Hawaiʻi Press,
Māmaka Kaiao Copyright © 2003 by ʻAha Pūnana Leo and Hale Kuamoʻo,
Place Names of Hawaiʻi (Pukui/Elbert/Mookini) Copyright © 1974, 2004 by University of Hawaiʻi Press,
and Hawaiʻi Place Names (John R.K. Clark) Copyright © 2002, 2004 by University of Hawaiʻi Press,
which are solely responsible for this product.
Computer Issues | More information